ENDEVINALLES

81 - És un animal gran
que menja barcos i va per l'aigua.

Nil Borell - P5 - CEIP Esteve Barrachina - Sitges

82 - Porto anys al mar
i encara no sé nedar.

Núria Garcia Saladrigas - 6è - CEIP Salvador Espriu - Sant Feliu de Llobregat

83 - Tinc cames i no camino
quan treballo estic parada,
menjo molt i, del que menjo
se n'aprofiten els altres.

David Manzano Monte - 4t A - CEIP El Farell - Caldes de Montbui

84 - Salta, salta, saltarí:
Els teus salts no tenen fi.

Ana Belèn Saco - 4t A - CEIP El Farell - Caldes de Montbui

85 - Canto a la riba, però visc dins del riu,

no sóc peix ni grill.

86 - Què és el que cau
i no es fa mal?

Joan Bastè - 4t A - CEIP El Farell - Caldes de Montbui

87 - Tots m'esperen
però mai no arribo
perquè, quan arribo,
desapareixo.

Adrià Cátedra - 4t A - CEIP El Farell - Caldes de Montbui

88 - Corre molt i no el veus
però et molesta quan el tens.

Jèssica Guerra - 4t A - CEIP El Farell - Caldes de Montbui

89 - És rodona, no és poma
i quan cria sempre té vuit grills.

Rafi Latorre - 4t A - CEIP El Farell - Caldes de Montbui

90 - Un romà bon genet
la manava a peu dret.

Núria Badia - 5è B - CEIP El Farell - Caldes de Montbui

més endevinalles