El viatge de la mala sort

Omple el formulari:

país llunyà
nom de cosa, plural
nom d'un objecte, plural
nom de persona estrangera
nom d'un objecte, plural
color
nom d'objecte petit, masculí singular
el teu nom i cognom