Sola a casa

Omple el formulari:

nom, unitat de temps, masculí singular
verb en gerundi
nom de familiar, masculí plural
verb en infinitiu
nom de cosa, femení plural
article + nom d'objecte, masculí singular
nom d'un país
article + nom d'una amiga teva
nom de cosa, masculí singular
el teu nom i cognom