Un dia de pesca

Omple el formulari:

nom d'un familiar, masculí singular
nom d'un familiar, femení singular
part de la barca, masculí singular
nom d'un líquid
número del 2 al 6
nom de peix, femení plural
nom de cosa, masculí singular
adjectiu, femení plural
article + part del cos
nom d'utensili de cuina, plural
el teu nom i cognom