Una tarda a la biblioteca

Omple el formulari:

article + nom d'un amic teu
número entre el 3 i el 5
verb en infinitiu acabat en -ir
nom d'un color, masculí singular
número entre el 0 i el 50
verb en infinitiu acabat en -ar
nom de cosa, singular
verb gerundi acabat en -ant
número entre el 2 i el 10
verb en infinitiu acabat en -ar
verb en infinitiu acabat en -ir
verb en infinitiu que comenci per vocal
adverbi acabat en -ment
nom masculí plural
el teu nom i cognom