Els focs artificials

Omple el formulari:

verb infinitiu acabat en -ar
verb infinitiu acabat en -re
nom d'una ciutat
nom d'un vehicle gran, masculí singular
nom d'un lloc, masculí singular
verb infinitiu
nom d'un lloc turístic, masculí singular
estació de l'any
el teu nom i cognom