L'ordinador parlant

Omple el formulari:

nom d'un lloc, masculí singular
nom de moble, femení singular
verb infinitiu acabat en -ar
nom, masculí singular
nom d'un amic teu
verb infinitiu acabat en -re
nom masculí plural
verb infinitiu acabat en -ar
participi acabat en -at
el teu nom i cognom