L'excursió en bici

Omple el formulari:

article + nom d'un/a amic/ga teu/va
nom de poble o ciutat
verb en infinitiu
verb en infinitiu
nom d'un famós
nom de cosa, masculí singular
verb en infinitiu acabat en -ar
nom d'un poble
article + part del cos, plural
el teu nom i cognom