Un dia a Bolívia

Omple el formulari:

adjectiu, femení singular
verb en gerundi
número entre 14 i 99
adjectiu, femení singular
interjecció
article + mitjà de transport
ciutat de Bolívia
nom d'animal
mitjà de trasport
adjectiu, masculí singular
el teu nom i cognom