Les colònies

Omple el formulari:

lloc (població,...)
any
article + nom d'un famós
verb en infinitiu
adjectiu, masculí singular
de o d' + article + amic o amiga teu/va
número major de 5
color, femení singular
animal, masculí singular
adjectiu, masculí singular
adjectiu singular en el gènere del teu sexe
adjectiu en el gènere del teu sexe
article + mateix amic o amiga d'abans
número
el teu nom i cognom